5 rubli

2011

5 рублей 2011

Чтобы добавить монету в свою коллекцию, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь

ogólny

2011
01.01.2011
ММД

Rodzaj monet

6,00 г
25,0 мм
1,8 мм

opis

Awers
На аверсе монеты изображены: - в центре – рельефное изображение двуглавого орла, вверху над ним – надпись по окружности: "БАНК РОССИИ"; - справа внизу, под левой лапой орла – товарный знак монетного двора; - в нижней части диска, под орлом – буквенное обозначение номинала в одну строку: "ПЯТЬ РУБЛЕЙ", подчеркнутое горизонтальной линией, разделенной посередине точкой; - внизу под линией – год чеканки.
Rewers
- W centrum (blisko lewej krawędzi) - nominał monety: na rysunku 5, pod nim - słowem "rubel", umieszczoną poziomo; - Wzdłuż dolnej krawędzi i po prawej stronie płyty - stylizowany ornament roślinny w postaci krzywych oddziałów z przenikanie łodygi.
Krawędź
Pofałdowania 60, podzielony na 12 równych części, na przemian z obszarami 12 gładkich