1826

רובל 1

1 руб 1826 СПБ-НГ "орел с поднятыми крыльями"

1826

רובל 1

1 руб 1826 СПБ-НГ "орел с опущенными крыльями"

1827

רובל 1

1 руб 1827 СПБ-НГ

1828

רובל 1

1 руб 1828 СПБ-НГ

1829

רובל 1

1 руб 1829 СПБ-НГ

1830

רובל 1

1 руб 1830 СПБ-НГ "короткие ленты под орлом"

1831

רובל 1

1 руб 1831 СПБ-НГ "цифра "2" закрытая"

1832

רובל 1

1 руб 1832 СПБ-НГ "венок 8 звеньев"

1833

רובל 1

1 руб 1833 СПБ-НГ

1834

רובל 1

1 руб 1834 СПБ-НГ "орел 1832"

1834

רובל 1

1 руб 1834 СПБ-НГ "орел 1844"

1835

רובל 1

1 руб 1835 СПБ-НГ "орел 1832. Венок 8 звеньев"

1835

רובל 1

1 руб 1835 СПБ-НГ "орел 1844. Венок 8 звеньев"

1836

רובל 1

1 руб 1836 СПБ-НГ "орел 1832. Венок 8 звеньев"

1836

רובל 1

1 руб 1836 СПБ-НГ "орел 1844. Венок 8 звеньев"

1837

רובל 1

1 руб 1837 СПБ-НГ "орел 1832. Венок 8 звеньев"

1837

רובל 1

1 руб 1837 СПБ-НГ "орел 1844. Венок 8 звеньев"

1837

רובל 1

1 руб 1837 СПБ-НГ "орел 1841"

1838

רובל 1

1 руб 1838 СПБ-НГ "орел 1832"

1838

רובל 1

1 руб 1838 СПБ-НГ "орел 1844. Венок 7 звеньев"

1838

רובל 1

1 руб 1838 СПБ-НГ "орел 1841. Хвост из 11 перьев"

1839

רובל 1

1 руб 1839 СПБ-НГ "орел 1832"

1839

רובל 1

1 руб 1839 СПБ-НГ "орел 1844. Венок 7 звеньев"

1839

רובל 1

1 руб 1839 СПБ-НГ "орел 1841"

1840

רובל 1

1 руб 1840 СПБ-НГ "новодел"

1840

רובל 1

1 руб 1840 СПБ-НГ "орел 1844. Венок 7 звеньев"

1840

רובל 1

1 руб 1840 СПБ-НГ "орел 1841. Хвост из 11 перьев"

1841

רובל 1

1 руб 1841 СПБ-НГ

1842

רובל 1

1 руб 1842 СПБ-НГ "орел 1832", "новодел"

1842

רובל 1

1 руб 1842 СПБ-АЧ "орел 1844. Венок 8 звеньев"

1842

רובל 1

1 руб 1842 СПБ-АЧ "орел 1841. Венок 8 звеньев"

1842

רובל 1

1 руб 1842 MW "хвост орла прямой"

1843

רובל 1

1 руб 1843 СПБ-АЧ "орел 1844. Венок 8 звеньев"

1843

רובל 1

1 руб 1843 СПБ-АЧ "орел 1841. Венок 8 звеньев"

1843

רובל 1

1 руб 1843 MW "хвост орла прямой. Венок 8 звеньев"

1844

רובל 1

1 руб 1844 СПБ-КБ "корона меньше"

1844

רובל 1

1 руб 1844 MW "хвост орла прямой"

1845

רובל 1

1 руб 1845 СПБ-КБ "корона меньше"

1845

רובל 1

1 руб 1845 MW

1846

רובל 1

1 руб 1846 СПБ-ПА

1846

רובל 1

1 руб 1846 MW "хвост орла прямой"

1847

רובל 1

1 руб 1847 СПБ-ПА "орел 1844"

1847

רובל 1

1 руб 1847 MW "хвост орла веером"

1847

רובל 1

1 руб 1847 СПБ-ПА "орел 1847"

1847

רובל 1

1 руб 1847 СПБ-ПА "св. Георгий в плаще"

1848

רובל 1

1 руб 1848 СПБ-HI "орел 1844"

1848

רובל 1

1 руб 1848 СПБ-HI "орел 1847. Корона 1846"

1848

רובל 1

1 руб 1848 СПБ-HI "св. Георгий в плаще"

1849

רובל 1

1 руб 1849 СПБ-ПА "орел 1847"

1849

רובל 1

1 руб 1849 СПБ-ПА "св. Георгий в плаще"

1850

רובל 1

1 руб 1850 СПБ-ПА "орел 1847"

1850

רובל 1

1 руб 1850 СПБ-ПА "св. Георгий в плаще. Корона круглая"

1851

רובל 1

1 руб 1851 СПБ-ПА "св. Георгий в плаще"

1852

רובל 1

1 руб 1852 СПБ-ПА "новодел", "корона 1851"

1852

רובל 1

1 руб 1852 СПБ-ПА "новодел", "св. Георгий в плаще"

1853

רובל 1

1 руб 1853 СПБ-HI. "буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены"

1854

רובל 1

1 руб 1854 СПБ-HI "венок 8 звеньев"

1855

רובל 1

1 руб 1855 СПБ-HI