USA (1909-2022)

Regular and memorable

EURO

הנצחת EURO ביול רגיל + 2

רוסיה

(1991-1996)

Russia 1992-1996 (banknotes)

Russian banknotes

Russia 97+ (banknotes)

Russian banknotes

Российская империя (банкноты)

Банкноты Российской империи

מועצות רוסי מתכות יקרות

(1975 - הווה)

ברית המועצות

(1961-1991)

RSFSR, ברית המועצות

(1921-1958)

ניקולאי השני

(1894-1917)

אלכסנדר השלישי

(1881-1894)

אלכסנדר השני

(1854-1881)

ניקולאי הראשון

(1826-1855)

אלכסנדר הראשון

(1801-1825)

פול ואני

(1796-1801)

קתרינה השנייה

(1762-1796)

פיטר III

(1762-1762)

אליזבת

(1741-1762)

ג'ון Antonovich

(1740-1741)

אנה איבנובנה

(1730-1740)

פטר השני

(1727-1729)

קתרין אני

(1725-1727)

פיטר אני

(1699-1725)

מטבעות חריגות