רובל 1

1841

1 рубль 1841 года GUBE F. "свадебная"

הכולל

1841
GUBE F.
902
R3

מטבעות סוג

36 мм