50 рублів

2018

Генерал-поліцмейстер А.Е. Девіер

Чтобы добавить монету в свою коллекцию, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь

Загальна

2018
15.03.2018
СПМД
5216—0115
1 000

Тип монети

7,78
22,60 (±0,15)
1,60 (±0,20)

опис

аверс
У центрі - емблема Банку Росії (двоглавий орел з опущеними крилами, під ним - напис півколом "БАНК РОСІЇ"), обрамлена колом з точок і написами по колу - вгорі: "П'ЯТДЕСЯТ РУБЛІВ", внизу: зліва - позначення дорогоцінного металу і проби сплаву , в центрі - дата випуску "2016 г.", справа - зміст хімічно чистого металу і товарний знак монетного двору.
зворотний
Рельєфне зображення портрета А.Е. Девіера; є написи по колу: вгорі - «ГЕНЕРАЛ-поліцмейстера А.Е. Девіер », внизу -« 300 РОКІВ ПОЛІЦІЇ РОСІЇ ».
край
134 рифів