1 grosze
1 kopeck
1 rubel
1 zloty
10 centów - 20 grosze
10 grosze
10 kopecks
2 kopecks
2 zloty
3 grosze
3 kopecks
5 centów - 10 grosze
5 grosze
5 kopecks
Denga
kruszyna
pieniądze
Poltina
Polupoltinnik
¼ kopecks
½ kopecks