1.5 ρούβλια - 10 PLN
15 σεντ - 1 ζλότι
20 σεντ - 40 πένες
25 σεντ - 50 πένες
3 BR - 20 PLN
3/4 Ρούβλι - 5 PLN
30 σεντ - 2 PLN